RET Jezelf

Praktijk voor coaching en WMO- en PGB ondersteuning


AUTISME

Autisme bij volwassenen


Tekst website NVA over hun visie:

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

Ik heb me aangesloten bij deze vereniging omdat ik hen een warm hart toedraag. Ben zelf moeder van een volwassen zoon met autisme en heb jaren bij oudervereniging Balans me ingezet voor hulp aan de ouders. Nu heb ik mijn kennis uitgebreid op het gebied van volwassenen met autisme. Leden van de NVA kunnen bij mij 10 euro per sessie korting krijgen op de gesprekken.