RET Jezelf

Praktijk voor coaching en WMO- en PGB ondersteuning

Arbeids-reintegratie na bijvoorbeeld burn outklachten en/of langdurige werkeloosheid

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij/zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Gezondheid bepaalt voor een groot deel iemands werkvermogen, maar zeker niet helemaal want er zijn mensen die met veel gezondheidsproblemen toch nog goed kunnen werken!Ook andere factoren als geestelijk welzijn van de werknemer en werkomstandigheden spelen een rol.

Waarschijnlijk hoopt u, samen met uw medewerker, op een snelle en succesvolle terugkeer naar het arbeidsproces. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Dit betekent soms dat de medewerker binnen een andere organisatie en in een andere functie aan de slag moet.

De Nieuwe Wet Verbetering Poortwachter en het UWV stellen strenge eisen aan de inspanningen die de medewerker en werkgever hiervoor gezamenlijk moeten doen.

Aks Vitaliteitscoach ondersteun ik hierbij graag en ken ik de aangescherpte eisen en wettelijke kaders als geen ander.

De begeleiding is altijd maatwerk. Na een intakegesprek zal er per traject worden aangegeven welke activiteiten en instrumenten concreet ingezet zullen worden.

Gedurende de eerste fase is er tweewekelijks gedurende 1 tot 3 maanden een gesprek en wordt ingezet op:

  • Coaching;
  • Assesment (IQ test en/of Beroepskeuzetest);
  • Ondersteuning bij (her)inrichting CV, sollicitatiebreif en social media;
  • Sollicitatie- en/of netwerktraining;
  • Eventueel een scholingsvoorstel.

Tweewekelijks is er een gesprek en of tussendoor mail- ,telefooncontact. De begeleiding bestaat nu uit:

  • Coaching;
  • Jobsearch door coach en cliënt zelf;
  • Call-acties door coach en cliënt zelf;
  • Netwerkzacties door coach en cliënt zelf.

Eventueel nazorg indien cliënt dat wenst ter ondersteuning voor het behoud van de nieuwe baan. Tweewekelijks vindt hiervan verslagging plaats. Voor aanmelding zie onderstaand contactformulier.Binnenkort zal er de mogelijkheid zijn om RET jezelf via het UWV in te schakelen middels het trajekt "Werkfit Maken`. Ik houd u op de hoogte zodra dit mogelijk is.

(Extra informatie vanuit de site van het UWV) Wanneer je als werkzoekende nog niet klaar bent om de arbeidsmarkt weer te veroveren kan UWV een “Werkfit Maken” traject inzetten. In dit traject wordt samen met je persoonlijke coach onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is om aan het einde van dit traject geen belemmeringen meer te ervaren die hinderen om aan het werk te gaan.

UWV heeft hiervoor 3 kerncompetenties opgesteld:

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit ligt de focus op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar hoe je hiermee kunt omgaan zodat deze je niet langer tegenhouden in je terugkeer op de arbeidsmarkt.

Om je Arbeidsmarktpositie in beeld te brengen, gaan we samen je capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt in kaart brengen. Hierdoor wordt duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen en in welke richting – passend bij jouw mogelijkheden, opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring – jouw toekomstige werkgever gezocht moet worden.

Het versterken van werknemersvaardigheden zal worden ingezet wanneer je als werkzoekende al wat langer uit het arbeidsproces bent. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Hiervoor kunnen we onder andere een vaardigheidstraining inzetten, er kan gekozen worden voor vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. De in te zetten instrumenten worden in overleg gekozen en op jouw persoonlijke situatie aangepast.


UWV biedt “Werkfit maken” trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering. Aanmelden voor dit traject kan via je UWV-contactpersoon.