RET Jezelf

Praktijk voor coaching en WMO- en PGB ondersteuning

Kosten en Vergoeding

Kosten

De kosten voor de gesprekken zijn zo laag mogelijk gehouden. Een gesprek van een uur kost 60 euro.

Voor de mediation breng ik als gediplomeerd mediator 74 euro in rekening.


WMO, BVO jeugd en PGB

Als clienten bij mij komen , nadat ze verwezen zijn door het Sociaal Wijkteam (zij zijn te breiken op telefoonnummer 14038) kunnen ze middels een WMO - of PGB vergoeding bij mij terecht voor ambulante, praktische ondersteuning of therapie (jeugd) . Op de site van het CAK kunt u zien welke eigen bijdrage u dan moet betalen.

Mijn praktijk staat op de lijst van hulpverleners bij de gemeente Zwolle en Regio IJsselland voor WMO jeugd (BVO) en is aangesloten bij het SKJ.

Voor WMO volwassenen sta ik op de lijst bij de gemeenten : Apeldoorn, Brummen, Hattem, Epe, Voorst, Zutphen.

Volwassen clienten die in Zwolle e.o. woonachtig zijn (Dalfsen, Ommen, Wijhe, Olst, Raalte etc.) kunnen mijn begeleiding regelen middels PGB.

Wij hebben geen wachtlijsten.


COACHING , Begeleiding, En /OF Therapie via de aanvullende verzekering

Door mijn lidmaatschap van de RBCZ en NFG krijgt u uit de aanvullende verzekering de curatieve behandelingen vergoed. U hoeft dan geen 385 euro eigen risico te betalen. Verwijzing van de huisarts is niet meer persé nodig. In 2014 is veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg. Als u niet gediagnosticeerd bent of wilt worden of voor bepaalde klachten ( burn out, studieproblemen, moeite met verwerking van veranderingen in uw leven, problemen in de relatie, depressieve en angstklachten etc. ) en toch geholpen wilt worden, kunt u geen therapie meer krijgen van een psycholoog. Bij mij kunt u dan nog wel terecht en begeleiding krijgen.

Mijn tarieven als er eenmaal vanuit een aanvullend pakket gefactureerd wordt zijn 20% lager dan mijn collega’s. Mocht de vergoeding niet toereikend zijn dan kunt u de overige facturen als aftrekpost indienen bij de belasting.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de vrije artsenkeuze in de GGZ aan banden gelegd ( artikel 13 van de Zorgverzekeringswet). Dat betekent dat cliënten geen eigen psycholoog meer mogen kiezen. Daar ik werk met vergoedingen via de aanvullende verzekering hoeft u geen rekening te houden met deze beperking.Ook is een verwijzing van de huisarts voor coachingtrajecten niet perse nodig.

Arbeidsreintegratie via het UWV Werk Fit trajekt.

Dat gaat binnenkort mogelijk worden, ik houd u hiervan op de hoogte. Zie ook pagina Arbeidsreintegratie.

Ik ben Psycholoog NVO, gecertificeerd als coach op diverse terreinen en aangesloten bij de NFG (D6285) ,SKJ (22687109) RBCZ (nr 809152)en NVO en NIBIG. AGB codes praktijk: 94056209, prive 90047928 en 90056503.

Ook bieden werkgevers aan de kosten voor de therapie voor mijn clienten te vergoeden om ze weer werkfit te krijgen of andere loopbaankeuzes te maken. Deze kosten zijn dan aftrekbaar voor de belastingen als kostenpost op de Verlies- en Winstrekening en passen goed in een plan qua Vernieuwde Wet Poortwachter.