Arbeids-reintegratie

Arbeids-reintegratie na bijvoorbeeld burn outklachten en/of langdurige werkeloosheid

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij/zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Gezondheid bepaalt voor een groot deel iemands werkvermogen, maar zeker niet helemaal want er zijn mensen die met veel gezondheidsproblemen toch nog goed kunnen werken!Ook andere factoren als geestelijk welzijn van de werknemer en werkomstandigheden spelen een rol.

Waarschijnlijk hoopt u, samen met uw medewerker, op een snelle en succesvolle terugkeer naar het arbeidsproces. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Dit betekent soms dat de medewerker binnen een andere organisatie en in een andere functie aan de slag moet.

De Nieuwe Wet Verbetering Poortwachter en het UWV stellen strenge eisen aan de inspanningen die de medewerker en werkgever hiervoor gezamenlijk moeten doen.

Aks Vitaliteitscoach ondersteun ik hierbij graag en ben ik bekend met de aangescherpte eisen en wettelijke kaders.

De begeleiding is altijd maatwerk. Na een intakegesprek zal er per traject worden aangegeven welke activiteiten en instrumenten concreet ingezet zullen worden

Arbeids-reintegratie

Eerste fase

(tweewekelijks gedurende 1 tot 3 maanden)

  • Coaching;
  • Assesment (IQ test en/of Beroepskeuzetest);
  • Ondersteuning bij (her)inrichting CV, sollicitatiebrief en social media;
  • Sollicitatie- en/of netwerktraining;
  • Eventueel een scholingsvoorstel.

Tweewekelijks is er een gesprek en of tussendoor mail-, telefooncontact. De begeleiding bestaat nu uit:

  • Coaching;
  • Jobsearch door coach en cliënt zelf;
  • Call-acties door coach en cliënt zelf;
  • Netwerk acties door coach en cliënt zelf.

 

Eventueel nazorg indien cliënt dat wenst ter ondersteuning voor het behoud van de nieuwe baan. Tweewekelijks vindt hiervan verslagging plaats. Voor aanmelding zie onderstaand contactformulier.

De sessiekosten kunt u als werkgever opvoeren als kostenpost voor de belastingen.

Tevens verzorg ik opleidingen cq trainingen voor werkenden die te maken hebben met HSP,  autisme, ADHD of cluster B problematiek.

Daarnaast is het mogelijk mij in te huren als mediator bij arbeidsconflicten of ter verbetering van het arbeidsklimaat op de werkvloer.

Het coaching tarief bedraagt 64 euro per gesprek. Indien ik als mediator wordt ingehuurd bedraagt de sessieprijs 78 euro.