Impuls en Woortblind

Psychologiepraktijk RET jezelf biedt ambulante begeleiding en coaching c.q. therapie aan voor mensen (jong tot en met oud) die

– Of reeds gediagnosticeerd zijn met ADHD, AD(H)D, ASS, dyslexie. En graag tools aangereikt willen krijgen hoe hiermee om te gaan.

– Of willen weten of bij hen sprake is van ADHD en ASS.

Hiertoe werkt RET jezelf tevens nauw samen met:

Horse Mind Control

Mochten er wensen zijn voor aanvullende equitherapie of wandelcoaching of ambulante begeleiding. Dit wordt gegeven door pedagoge Merel Mulder. Zie ook haar website: www. https://horsemc.nl/

.

IMPULS en WOORTBLIND.

RET jezelf biedt voor leden van Impuls & Woortblind 10 euro per gesprek korting. Hun link is https://www.impulsenwoortblind.nl/
Impuls is een organisatie die in het leven geroepen is voor en door mensen met AD(H)D, dyslexie en dyscalculie. De oprichters zijn allen ervaringsdeskundigen.

Zij richten hun ondersteuning op de volgende gebieden:

– Voorlichting en informatie

– Nieuws en evenementen

– Belangenbehartiging

– Elkaar ontmoeten.

Het NVA onderhoudt RET jezelf ook nauwe banden. Deze organisatie ondersteunt volwassenen met autisme.

Tenslotte heeft RET jezelf ook connectie met oudervereniging BALANS. Hier betreft het hulp aan ouders van kinderen uit deze doelgroepen.

De zorg wordt vergoed vanuit de WMO ZIN of PGB of vanuit een aanvullend pakket bij uw verzekering. We zijn aangesloten bij het SKJ,NVO en de NFG. Zie ook site Kosten.

Er is geen wachtlijst.

IMPULS en WOORTBLIND