Kosten

Kosten 2024 therapie en mediation

Door de inflatie ontkom ook ik helaas niet aan een prijsverhoging in 2024. Voor sessies overdag of in de avonduren geldt hetzelfde tarief. Onze praktijk is vrijgesteld van BTW.

Kosten

Vrijblijvende kennismaking

€0,-

Half uur

Therapie

€67,-

Per uur
Het maakt het niet uit of u alleen of samen komt.

Mediation

€79,-

Per uur
Het maakt het niet uit of u alleen of samen komt.

Voor verandering van uw achternaam wegens psychische redenen heeft u een psycholoog nodig om dit te onderbouwen. In totaal heb ik daar 3 gesprekken á €79 voor nodig en de duur van 1 sessie om het verslag te schrijven. Verder rekent de staat een eigen prijs, tenzij voor jeugd. Zie link https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/wijziging-achternaam. Voor vergoeding zie link NFG. https://www.de-nfg.nl/pdf/20220331_NFGvergoedingenoverzicht2022_versie_1.2.pdf

Wilt u ambulante begeleiding vanuit WMO en PGB , dan kunt u voor vergoeding terecht bij uw gemeente. Zie de website van de gemeente waarin u woont.

Therapie voor jeugdigen worden betaald vanuit Jeugdzorg voor de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Zie link:   https://www.zorgregiomijov.nl/over-ons.

Psychologiepraktijk RET jezelf heeft met deze gemeenten contracten lopen voor WMO voor volwassenen en Jeugdzorg.

Komt u niet voor enige vergoeding in aanmerking, dan is het mogelijk de sessiekosten af te trekken als ziektekosten bij de belasting.

 

Als cliënten zich bij mij melden , nadat ze verwezen zijn door het Sociaal Wijkteam (zij zijn te breiken op telefoonnummer 14038) kunnen ze middels een WMO – of PGB vergoeding bij mij terecht voor ambulante, praktische ondersteuning of therapie (jeugd) . Op de site van het CAK kunt u zien welke eigen bijdrage u dan moet betalen.

Mijn praktijk is aangesloten bij het NVO, NFG en SKJ.

Voor WMO begeleiding voor volwassenen jeugd sta ik op de lijst bij de gemeenten : Apeldoorn, Brummen, Hattem, Epe, Voorst, Zutphen.

Volwassen cliënten die in Zwolle e.o. woonachtig zijn (Dalfsen, Ommen, Wijhe, Olst, Raalte etc.) kunnen mijn begeleiding regelen middels PGB.

Wij hebben geen wachtlijsten.

 

COACHING , Begeleiding, En /OF Therapie via de aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering: Door mijn lidmaatschap van de RBCZ en NFG krijgt u uit de aanvullende verzekering de curatieve behandelingen vergoed. Zie link: https://www.de-nfg.nl/pdf/20220331_NFGvergoedingenoverzicht2022_versie_1.2.pdf

U hoeft dan geen 385 euro eigen risico te betalen. Verwijzing van de huisarts is niet meer persé nodig. In 2014 is veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg. Als u niet gediagnosticeerd bent of wilt worden of voor bepaalde klachten ( burn out, studieproblemen, moeite met verwerking van veranderingen in uw leven, problemen in de relatie, depressieve en angstklachten etc. ) en toch geholpen wilt worden, kunt u geen therapie meer krijgen van een psycholoog. Bij mij kunt u dan nog wel terecht en begeleiding krijgen.

Mijn tarieven als er eenmaal vanuit een aanvullend pakket gefactureerd wordt zijn 20% lager dan mijn collega’s. Mocht de vergoeding niet toereikend zijn dan kunt u de overige facturen als aftrekpost indienen bij de belasting.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de vrije artsenkeuze in de GGZ aan banden gelegd ( artikel 13 van de Zorgverzekeringswet). Ook de restitutiepolis gaat vervallen in 2024.Dat betekent dat cliënten geen eigen psycholoog meer mogen kiezen. Daar ik werk met vergoedingen via de aanvullende verzekering hoeft u geen rekening te houden met deze beperking. Ook is een verwijzing van de huisarts voor coachingtrajecten niet per se nodig.

Werkgevers bieden aan de kosten voor de therapie voor mijn cliënten te vergoeden om ze weer werkfit te krijgen of andere loopbaankeuzes te maken. Deze kosten zijn dan aftrekbaar voor de belastingen als kostenpost op de Verlies- en Winstrekening en passen goed in een plan qua Vernieuwde Wet Poortwachter.

Daarnaast kan de werkgever gebruik maken van de SLIM regeling. Zie link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling

 

Indien u lid bent van patiëntenvereniging Impuls krijgt u 10 euro korting op de sessieprijs.