Coaching

RET jezelf biedt u de mogelijkheid te kiezen uit een aantal soorten coaching ,training of therapie

Coaching

Mediation

is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamelijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen. Dit besluit kan verwoord worden middels een vaststellingsovereenkomst.

EMDR

staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve methode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontlading van de emotionele reacties.”

EMDR wordt toegepast bij cliënten die traumatische herinneringen hebben die hen in het hier en nu en in de toekomst beperken in het alledaagse functioneren (PTSS) en bij cliënten last hebben van een angststoornis (fobie, sociale angst, faalangst).

Mindfulness

Een trainingsvorm waarbij u leert  op een niet-reactieve manier bewust te zijn van uw fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. U ontdekt hoe u uw gevoelens en gedachten en gedrag kan  accepteren en herkaderen. U leert zinvolle doelen na te streven als gezondheid, evenwicht, creativiteit en zelfontplooiing. Dat levert rust op en betere communicatie.

Transactionele Analyse

Om uw manier van omgaan met mensen effectiever te maken kunt u de transactionele analyse gebruiken.

RET, Schematherapie, Geïntegreerde Cognitieve Training

U leert beter om te gaan met gevoelens en/of gedragswijzen die u blokkeren en u zult dan merken dat u meer ontspannen en krachtiger in het leven gaat staan. Ook wordt er gewerkt met het “Gezond verstand Dieet” aan gewichtsproblematiek .

Equitherapie

Middels feedback van een paard leren hoe je je (onbewust) opstelt in sociale contacten en werken aan je assertiviteit en ontspanning. Pedagoge Merel Mulder verzorgt deze therapie via haar praktijk Horse Mind Control. Daarnaast heeft merel zich gespecialiseerd in wandelcoaching.

NLP

is een zeer praktische vorm van coaching meestal in de vorm van oefeningen aangeleerd in de sessie die u al snel thuis en op uw werk in praktijk kunt brengen.

Al deze methodieken staan in dienst van self empowerment: zoeken naar de vaardigheden en kracht in jezelf op weg naar oplossingen voor (dagelijkse) levensproblematiek. Om middels aangereikte tools weer zelf verder het leven weer adequaat te kunnen oppakken. Vandaar de naam van mijn praktijk: RET jezelf.