Mediation

Sinds 2020 ben ik een gediplomeerd mediator. Zolang ik nog niet officieel geregistreerd ben bij het MfN , hanteer ik een transitietarief voor deze gesprekken van 78 euro per uur.

Met mijn universitaire achtergrond klinische psychologie en de masteropleiding Mediation en opleiding Familiemediation ligt mijn expertise vooral in de bemiddeling bij scheidingsproblematiek en relatie- en arbeidsconflicten (binnen een familie, afdeling van een bedrijf, vereniging of buurt). De conflicten kunnen van zowel sociaal-emotionele als zakelijke aard zijn.

Als mediator ben ik deskundig in het faciliteren van de communicatie en besluitvorming van de deelnemers gedurende de gesprekken. En vervolgens het duidelijk krijgen van beider problematiek, het boven tafel krijgen van standpunten en belangen. Dit om uiteindelijk tot een door partijen gezamenlijk gedragen besluit te komen die een oplossing kan zijn van het eerder aanwezige conflict.

De mediator is meer een coach, die tussen de partijen staat maar wel het proces bewaakt in de fases van conflict tot oplossing. De deelnemers blijven verantwoordelijk voor de inhoud. Zie ook het reglement van het MFN.

Mediation

Voordelen van mediation:

  • Beide partijen denken na over een oplossing voor het conflict;
  • Beide partijen houden zelf de volledige regie in het oplossen van het conflict;
  • Mediation verloopt sneller dan een juridische procedure;
  • Mediation kan ook relatiegericht zijn;
  • Mediation is informeler dan een juridische procedure;
  • Bij mediation hoeven partijen zich niet te beperken tot juridische argumenten;
  • Doordat 1 mediator wordt aangesteld ( en mijn lage transitietarief) en daar de procedure korter is kost de mediation aanzienlijk minder dan twee advocaten in te huren en een gang naar de rechter te moeten maken;
  • Alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk.

Dankzij mijn samenwerking met Rob Kuijpers, collega, die MfN- mediator is, zie zijn website: www.mediationzwolle.nl , kunnen partijen die in scheiding met elkaar liggen en een convenant willen opstellen( die juridisch goed onderbouwd is) ook prima mijn hulp inroepen.