WMO

WMO en PGB

Wij biedenindividuele praktische en ondersteunende begeleiding voor alle leeftijden. In de vorm van coachende gesprekken, aanreiken van tools en praktische adviezen,

Doelgroepen zijnkinderen en volwassenen die vanwege externe of persoonlijke problematiek vastlopen in het dagelijks leven.

WMO - PGB

Dat kunnen de volgende hulpvragen betreffen:

 • Hoe breng ik structuur aan in een dag?
 • Ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten
 • Hoe kan ik mijn zelfstandigheid verbeteren, plannen en organiseren leren, budgetteren, persoonlijke hygiëne verbeteren etc.
 • Hoe kan ik mijn beperking accepteren en er leren mee om te gaan?
 • Coach mij in het onderhouden van sociale contacten
 • Hoe communiceer ik adequaat met instanties.

Onze werkwijze is het voeren van ondersteunende gesprekken in de praktijk of thuis. Ook bieden wij praktische begeleiding bijvoorbeeld:

 • Mogelijk maken vergroting mobiliteit;
 • In samenwerking met stichting Focus, MEE, Bureau Slachtofferhulp, WIJZ en andere vrijwilligersorganisaties en/of collega’s zorgen dat de client weer ‘0nder de mensen komt’;
 • Vergroten zelfredzaamheid door aanpassing woning te begeleiden en daarin mee te denken;
 • Activering fysiek;
 • Samen een goed financieel plan opzetten zodat de geldzorgen voorbij zijn;
 • Taalproblemen tackelen;
 • etc, etc.

Ik ben als psycholoog vooral gespecialiseerd in jeugd en jong volwassenen die hoogbegaafd zijn of die gediagnosticeerd zijn met een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD. Of jongeren die in de knel komen als hun ouders scheiden of gescheiden zijn. Mijn kennis ligt ook op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek bij ouders, of KOPP-kinderen.
Ook bied ik ondersteuning, indien nodig, aan het gezin.

Onze achtergrond is die van de geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (dus een mengeling van gedragstherapie, cognitieve therapie, NLP en mindfulness). Wij zijn niet kerkelijk gebonden, ons doel is vooral de kracht van elke cliënt zelf te benadrukken en door middel van het opbouwen van een evenwichtige vertrouwensrelatie tussen coach en cliënt die doelen te bereiken en op die wijze die door cliënt zelf me de ingevuld wordt.

Wij onderscheiden ons van andere zorgaanbieders in de regio door het complete pakket wat wij bieden, onze allround expertise en jarenlange ervaring, samenwerking met andere hulpverleners en patiëntenverenigingen en vooral ons enthousiasme. Voordeel is dat we al jaren samen werken met een vaste groep hulpverleners. Dat maakt het opbouwen van een vertrouwensrelatie aanzienlijk makkelijker

What you see is what you get. U meldt zich aan bij mijn praktijk en dan krijgt u mij ook als hulpverlener.