Traumabehandeling slachtoffers van narcistische mishandeling

7% van de Nederlandse samenleving bestaat uit narcisten. Een narcist kan je partner zijn, je vader of moeder, je kind, je werkgever of een collega.

Ook al raakt de narcistische mishandeling bij een steeds grotere groep mensen bekend, toch heerst er veel onbegrip in de maatschappij. Men denkt bij narcisme vaak aan egoïsme en dat geeft veel ruis bij de diagnostiek. Egoïsten krijgen te snel de naam, narcisten worden niet herkend.  En de narcist zal in zijn/haar diagnostiek alleen meewerken als zij/haar daar baat bij heeft (scheiding en daardoor verlies van kinderen of huis en geld, of dreiging van ontslag) .

Drs. Appelo spreekt van drie soorten narcisten: de angstige , depressieve  en de angstig/depressieve narcist. Iris Koops noemt er twee:

– de open narcist, die iedereen wel kent: theatraal, tiranniek en gewelddadig,

-de verborgen narcist die via de slachtofferrol anderen manipuleert.

narcistische mishandeling

 Gevolgen van jarenlange omgang met een narcist of psychopaat zijn: verlies van identiteit, vitaliteit, isolatie, wilskracht en PTSS-klachten.

Door jarenlange opgedane kennis opgedaan middels gesprekken met cliënten die slachtoffer zijn van narcistische mishandeling, een opleidingsdag bij Iris Koops Het Verdwenen Zelf  en eigen ervaring kan  ik cliënten helpen de weg naar zichzelf te hervinden en een nieuw leven op te bouwen. En reik ik de tools aan om adequater in contact te staan met een narcist.

Mijn combinatie van mijn universitaire opleidingen, mediation én psychologie, heb ik gemerkt, blijkt heel nuttig en effectief hierbij te zijn. Ik ben dankzij de mediation-opleiding op de hoogte hoe men adequaat met een dergelijke partij kan onderhandelen zowel bij een scheiding, in een gezins- of een arbeidssituatie. En middels mijn opleiding psychologie kan ik cliënten behandelen met EMDR, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Training Emotionele Competenties, Mindfulness en andere technieken.

Hierbij heb ik ook nauw en nuttig contact met de praktijk van MfN mediator Rob Kuijpers.

De client staat daarbij centraal, op diens hulpvraag richt ik mijn behandeling en niet andersom!  Het gaat er immers om de client weer in zijn/haar kracht te zetten en dan is het belangrijk als wij, de client en ik samen de weg bewandelen naar herstel, de weg die we samen uitkiezen.

Literatuur over narcisme, NSS 

 1. Martin Appelo: Een spiegel voor narcisten,Boom,2013
 2. Matthias Berking: Emotieregulatie, BSL,2017
 3. Leony Coppens, Carina van Kregten: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. BSL, 2018
 4. Jan Derksen: Psychologische diagnostiek, PEN tests Publisher BV, 2004
 5. Iris Koops: Herstellen van narcistische mishandeling, Werkboek. Het Verdwenen zelf. Koopmans’drukkerij, 2019
 6. Iris Koops: Je leven in eigen hand, Het verdwenen zelf. Koopmans’ drukkerij, 2017
 7. Peter A. Levine: De tijger ontwaakt. Altamira-Bechty BV, 2008
 8. Ivonne Meeuwsen: Helen van seksueel misbruik, NUR 865,2015
 9. Inge Miltenburg-Bos: Sterker door tegenslag. Paris Books, 2017
 10. Abraham M. Nussbaum, DSM V , Boom2014
 11. Peter John Schouten: Traumaseksualiteit bij jongens, Eburon,2018
 12. Anita Wix : Jij hebt altijd een keuze, Droomvallei Uitgeverij, 2019
 13. Marjan de vries: Uit de schaduw van narcisme. Boom,2021
 14. Klein en F. Pannebakker: Als je ouders uit elkaar gaan. Uitgeverij Nieuwezijds,2019
 15. Furman: Ik voel me thuis in twee huizen. Nino, 2021
 16. A Wolzak: Kindermishandeling: signaleren en handelen, SWP, 2012
 17. Sue Johnson: Houd me vast. Kosmos,2009
 18. van Lawick en M Visser: Kinderen uit de knel, SWP,2019
 19. Visser: Is je relatie te redden, Free Musketeers,2012
 20. van der Elst e.a.: Werkboek kinderen uit de knel, SWP, 2019
 21. van Steyn: De Fontein. Het Noorderlicht,2022
 22. Stern: Het gaslight Effect, Ankh Hermes,2021
 23. de Jong: Het narcistisch machtsspel, ,2017
 24. Fisher: De levende erfenis van trauma. Mens!,2022
 25. Rigter: Ontwikkelingspathologie, Coutinho2002
 26. Matthys en C. Broersma: Gedragsproblemen bij kinderen. Hogefe,2017
 27. Lewis: Trauma en herstel. Wereldbibliotheek,2001
 28. Alice Miller: Het drama van het begaafde kind: Rainbow,1981
 29. Storms: Destructieve relaties op de kop: Ank Hermes,2010