Onder het IKEA-effect wordt het volgende verstaan. Deze firma laat expres de klant zelf de kasten en stoelen en andere producten in elkaar zetten met de bedoeling dat er meer tevredenheid ontstaat bij de klant over dit product.

Het principe is dat als een klant zelf meer moeite en energie steekt, een eigen steentje bijdraagt in het tot stand komen van het eindproduct dat deze zich dan

  1. meer betrokken en verantwoordelijk voelt  al in het proces
  2. en meer tevreden is over het eindresultaat.

Daar is goed over nagedacht! Want zeg nu zelf, ervaar je niet meer genoegen aan een positief eindresultaat van een project waaraan je hard gewerkt hebt dan aan een succes dat snel en makkelijk verliep? Voel je je dan ook niet meer eigenaar van dat succes?

 

Coaching is ook op dit principe gebaseerd. Het is heel belangrijk dat de client betrokken wordt en zelf meedoet aan de opbouw van zijn/haar herstel.

De coach sluit aan bij de al aanwezige kennis en hulpvraag van de client. En zo, in een gezamenlijke actie, waarbij zowel coach als client zich inzetten in het proces naar herstel wordt er een betere uitkomst gegenereerd. Namelijk dat de client uitgenodigd wordt grotendeels vanuit eigen kracht en met de reeds aanwezige kwaliteiten al vanaf de start van het coaching traject aan zijn doelen te werken. De coach heeft slechts een begeleidende rol daarin.

Hoe mooi sluit deze werkwijze aan bij de naam van mijn praktijk: RET jezelf!

Ikea effect